Op 28 september 2020 houdt Supportersclub vv Noordwijk haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur.

Wat betreft bestuursmutaties heeft voorzitter Jos van Egmond besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur van Supportersclub vv Noordwijk heeft besloten om Piet van den Berg voor te dragen als kandidaat-voorzitter.
Ook de leden kunnen een kandidaat-voorzitter voordragen. De naam en tien handtekeningen van leden van Supportersclub vv Noordwijk kunnen worden ingediend op de volgende manieren;

Per e-mail via info@supportersclub-vvnoordwijk.nl
Per post naar Fluitekruid 12 2201 SM te Noordwijk

Ook zal Cor Steenvoorden (Bestuurslid algemene zaken) aftreden. Voor hem wordt een passende opvolger gezocht. Bij interesse zien we graag je reactie tegemoet.

De agenda is hier te raadplegen. Van harte welkom!