Op 21 november 2022 houden we onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering. We starten om 20.00 uur in de kantine.

Tijdens de Algemene ledenvergadering laten we zien wat we het afgelopen jaar gedaan hebben, maar hebben we het ook over de toekomst van de club. Als lid ben je van harte welkom om met ons van gedachte(n) te wisselen. De agenda volgt.