Naar aanleiding van de recente maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus heeft vv Noordwijk maatregelen getroffen. Voorlopig voor de duur van drie weken.

Sportpark Duinwetering is publiekelijk toegankelijk. Om die reden en om reden van veiligheid wordt bezoekers van het sportpark dringend geadviseerd mondkapjes te dragen!

Kantine

 • Kantine is gesloten! Toiletten zijn wel open
 • Het is niet toegestaan om zelf alcoholhoudende drank mee te nemen en te nuttigen tijdens training en op wedstrijddagen
 • Op wedstrijddagen zal er wel limonade (geen thee!) beschikbaar zijn voor alle spelende teams. Limonade staat klaar op de 1e etage t/o het wedstrijdsecretariaat. Ophalen en terugbrengen van lege flessen door leider, trainer of aanvoerder

Toeschouwers

 • Toeschouwers (dus ook kinderen!) zijn niet toegestaan bij wedstrijden en trainingen
 • Dit geldt ook voor de Superliga
 • Tevens geldt dit voor de vv Noordwijk scouts en bezitters van een bestuurspas niet zijnde bestuursleden
 • Uitzondering is er voor begeleiding van mindervalide sporters (b.v. Autisten voetbal)
 • Er is geen kaartverkoop voor wedstrijden van het 1e elftal
 • De pers heeft wel toegang tot de wedstrijden van het 1e elftal (zie apart protocol)
 • Bij wedstrijden van het 1e en 2e elftal hebben de volgende personen wel toegang:
  • Bestuursleden vv Noordwijk en bezoekende club
  • Technische en medische staf van het 1e en 2e elftal vv Noordwijk
  • Scheidsrechterbegeleider bij wedstrijden van het 1e elftal
  • vv Noordwijk stewards
  • vv Noordwijk medewerkers voor de bebording, scorebord, tv opnames, omroep en Social media (o.a. Twitter)
  • Medewerker Supportersclub vv Noordwijk voor Social media
 • Bij alle overige wedstrijden alleen de trainer/begeleider en vlaggenist plus autobestuurders

Richtlijn vervoer naar uitwedstrijden

 • Bij uitwedstrijden jeugd richtlijn 2 a 3 spelers per auto (grootte van de auto en wens eigenaar auto):
  • JO8 t/m JO10 zijn dat max 4 auto’s (max 10 spelers per team)
  • JO11 t/m JO12 zijn dat max 5 auto’s (max 12 spelers per team)
  • JO13 t/m JO19 zijn dat max 6 auto’s (max 17 spelers per team)
 • Bij uitwedstrijden senioren is de richtlijn 2 á 3 spelers per auto
 • Chauffeurs worden gezien als begeleiding en mogen de uitwedstrijd bijwonen. Maar check de website van de betreffende club!
 • Gebruik van mondkapjes wordt dringend geadviseerd!

Wedstrijdsecretariaat

 • Het wedstrijdsecretariaat is geopend maar alleen toegankelijk voor de medewerkers van het wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters en de scheidsrechters coördinator
 • Maximum 6 personen tegelijkertijd binnen
 • Koffie, thee en frisdrank is alleen voor de scheidsrechters beschikbaar
 • Kleding, ballen en doppen zullen worden klaargezet in de gang voor het wedstrijdsecretariaat

Kleedkamers

 • Er zijn geen kleedkamers beschikbaar m.u.v. Noordwijk 1, 2, dames en scheidsrechters
 • Omkleden dus zoveel mogelijk thuis
 • In heel uitzonderlijke gevallen zal een kleedkamer beschikbaar worden gesteld. Dit ter beoordeling door de medewerkers van het wedstrijdsecretariaat. Er hoeft dus niet om gevraagd te worden!

Toegang bezoekende verenigingen

 • JO8 t/m JO12, maximaal 4 begeleiders zijnde ouders/chauffeurs
 • JO13 t/m JO19 maximaal 6 begeleiders zijnde ouders/chauffeurs
 • Senioren, alleen de spelers en trainers/begeleider

Pers

 • De pers heeft toegang alleen na aanvraag accreditatie via pers@vvnoordwijk.nl
 • Onder pers wordt verstaan:
  • Verslaggevers van lokale media (krant, tv, radio)
  • Analisten van andere 2e divisie clubs
  • Verzorgers van social media van bezoekende clubs 1e en 2e elftal
 • Persruimte is gesloten
 • Er wordt geen koffie, thee of water geserveerd, in de hal staat een automaat
 • Melden bij het wedstrijdsecretariaat op de 1e etage bij de pers coördinator

Controle

 • Er zal gedurende de dag extra controle zijn langs de velden
 • Aanwijzingen van medewerkers en stewards van vv Noordwijk dienen te worden opgevolgd
 • Er zullen ad-hoc toegangscontroles worden uitgevoerd

Kijk ook op de KNVB site voor veel praktische tips!

Verder rekenen we op het begrip van een ieder zich aan de regels te houden! Heeft u toch nog vragen? Stuur dan een mail naar corona@vvnoordwijk.nl.