Supportersclub vv Noordwijk is opgericht op 25 juni 1970 en is een vereniging, zoals notarieel vastgelegd op 15 juli 2005. Wij zijn Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 28106343.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Het bestuur van Supportersclub vv Noordwijk bestaat uit zeven personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Onder de bestuursleden werken diverse commissies. De commissieleden verantwoorden zich aan het betreffende bestuurslid. De bestuursleden verantwoorden zich aan de algemene ledenvergadering.

STATUTEN

De statuten van Supportersclub vv Noordwijk zijn notarieel vastgelegd op 15 juli 2005. De statuten kun je opvragen via ons contactformulier.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De algemene ledenvergadering is onze plenaire ledenvergadering. Hier bespreken we het gevoerde en te voeren beleid van Supportersclub vv Noordwijk met onze leden. Via het secretarieel jaarverslag en financieel jaarverslag wordt inzichtelijk wat we gedaan hebben en wat de inkomsten en uitgaven waren. Ook doet onze kascommissie verslag van het al dan niet op orde zijn van de financiën. Daarnaast chargeren en dechargeren we bestuursleden en stellen we commissies in, of ontbinden deze tijdens de algemene ledenvergadering.

BESTUUR EN COMMISSIES

Jos van Egmond Voorzitter
Ton Kouwenhoven Penningmeester
Rob van Egmond Secretaris, website & social
Vacant Bestuurslid Algemene zaken
Cor Steenvoorden Bestuurslid Voetbalzaken
Vacant Bestuurslid Evenementen