Welkom bij Supportersclub vv Noordwijk! De onafhankelijke supportersvereniging voor fans van vv Noordwijk. Sinds 1970 vervullen wij een centrale rol in de roodwitte familie van deze prachtige voetbalclub, die al bijna een eeuw bestaat. In het tijdsbestek van een mensenleven zijn enorme sportieve successen geboekt, beleven duizenden voetballers plezier aan hun sport en leven generaties supporters mee met het wel en wee van hun club vv Noordwijk. Supporters die er altijd zijn. In voor- en tegenspoed, door dik en dun. Wij zijn deze supporters verenigd, wij zijn Supportersclub vv Noordwijk!

ONZE DOELSTELLING

Supportersclub vv Noordwijk heeft als doel het bevorderen van een goede band tussen vv Noordwijk en alle supporters van vv Noordwijk. Ook behartigen we de belangen van alle supporters van vv Noordwijk en met name van de leden van Supportersclub vv Noordwijk.

Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten ten behoeve van alle supporters van vv Noordwijk en met name van de leden van Supportersclub vv Noordwijk. Daarnaast bevorderen we de verkrijging van extra faciliteiten ten behoeve van alle supporters van vv Noordwijk en met name van de leden van Supportersclub vv Noordwijk, bij en rond wedstrijden van vv Noordwijk.

Foto Martijn le Congé: Orange Pictures

ONZE KERNWAARDEN

Waarvoor staan we? Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie willen we zijn?

  • Kameraadschap. Supportersclub vv Noordwijk is een vriendenclub van mensen die de voetbalclub vv Noordwijk aanhangen. Dit katalyseren we door gezellige activiteiten en het betrekken van mensen bij de club. Supportersclub vv Noordwijk wil het supportersgevoel tot leven brengen.

  • Verbinding en trots. We willen spelers en supporters met elkaar verbinden en de supporters een platform bieden. Passie en trots met betrekking tot de voetbalclub vv Noordwijk is altijd de basis, maar moeten ook een versterkende factor in ons handelen zijn. We zijn één unieke supportersgroep en willen dit overeenkomstig uitstralen.

  • Transparant en benaderbaar. Supportersclub vv Noordwijk wil zoveel mogelijk openheid geven in haar handelen. We willen laten zien hoe we iets doen, maar ook laten zien waarom we iets doen. Daarnaast hebben we de steun van onze leden door middel van het lidmaatschap en zijn hen verantwoording verplicht. In alles wat we doen willen we zichtbaar en gemakkelijk, laagdrempelig te benaderen zijn.

  • Samenwerken en autonomie. Supportersclub vv Noordwijk staat open voor samenwerking met alle ‘rood-witte-entiteiten. Op deze manier kunnen we zo sterk mogelijk optreden. Maar ook zijn we een onafhankelijke supportersvereniging en dat willen we blijven. In samenspraak met onze leden maken we beslissingen en beheren we onze portemonnee. We werken samen waar het kan, we blijven autonoom waar het moet.

IN DE PRAKTIJK

We organiseren het Rad, kaart- en bingo-avonden, een voetbalquiz, dartstoernooi, feestavonden en (live)muziek in de kantine. Door onze ruim opgezette website en social-media kanalen voorzien we je van nieuws en wedstrijdverslag. Altijd en overal. Iedereen moet gemakkelijk naar de wedstrijden kunnen, daarom rijdt er een supportersbus én werken we samen met vv Noordwijk aan veiligheid langs de lijn. We helpen de club het liefst met handjes, maar soms ook financieel. Zo sponsoren we de jeugd, trakteren we kampioenen en bouwen ons eigen supportersterras.

Maar eigenlijk zijn we gewoon GEK van onze prachtclub vv Noordwijk. Deze club verdient een mooie achterban!