Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal* op www.supportersclub-vvnoordwijk.nl behoren toe aan Supportersclub vv Noordwijk. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Supportersclub vv Noordwijk informatie (teksten, beelden, geluid daaronder begrepen) via elektronische en/of gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

*Wij zijn niet de eigenaar van de meeste foto’s en stellen zoveel mogelijk een bronvermelding op. Supportersclub vv Noordwijk heeft geen winstoogmerk en gebruikt dit beeldmateriaal uitsluitend ter verfraaiing. Andersom mag je van ons een gedogend beleid verwachten.

Door materiaal in te sturen voor publicatie verleen je Supportersclub vv Noordwijk een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in andere uitgaven van Supportersclub vv Noordwijk en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

Geen aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Supportersclub vv Noordwijk aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De inhoud van onze website kan op elk moment veranderen zonder dat je daar specifiek van in kennis gesteld wordt.

Supportersclub vv Noordwijk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.supportersclub-vvnoordwijk.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.supportersclub-vvnoordwijk.nl te kunnen raadplegen.