Privacy

Privacy

Privacy en cookieverklaring

Als je gebruik maakt van de website van Supportersclub vv Noordwijk en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. De website laat een minimaal aantal soorten cookies op je apparaat achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Supportersclub vv Noordwijk kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik verzameld. Dit doen wij middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan onze website naar je computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • Functionaliteiten van de website en app mogelijk te maken en om de website en app te beschermen (technische of functionele cookies);
  • Het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies);

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website en app goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken.

Sociale media cookies

Om eenvoudige integratie met social media platformen mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies van Instagram. Deze cookies maken het mogelijk om social media functionaliteiten te gebruiken op het moment dat je op onze website of in onze app zit. Meer informatie over deze cookies kun je terugvinden bij Instagram.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Hoe komen we aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van onze website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

• Als je een inschrijving doet voor onze busreizen, dan moet je je naam en e-mailadres bij ons achterlaten.

Wat doen we met jouw gegevens?

Supportersclub vv Noordwijk bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen, op basis van de overeenkomst die we met je hebben, ons gerechtvaardigd belang of na jouw toestemming:

• Bekijken wie er met ons meereizen

• Bij belangrijke informatie per e-mail contact met je zoeken

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen. In de praktijk verwijderen we jouw gegevens kort na de busreis.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Supportersclub vv Noordwijk streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Supportersclub vv Noordwijk jouw gegevens?

Supportersclub vv Noordwijk gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel geven we jouw gegevens door als vv Noordwijk op grond van de KNVB-standaardvoorwaarden verplicht om de persoonsgegevens door te geven aan de KNVB omwille van de veiligheid en de handhaving van stadionverboden. Voor deze doorgifte is geen toestemming vereist. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van het product of de dienst. Supportersclub vv Noordwijk zal je gegevens ook doorgeven aan derden als dat wettelijk verplicht is.

Alle derden met wie Supportersclub vv Noordwijk jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als Supportersclub vv Noordwijk, aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens

Je hebt de volgende rechten:

Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen als ze onjuist of onvolledig zijn.
Recht om je toestemming in te trekken: Je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een andere partij.
Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.
Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen echter met twee maanden worden verlengd. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

Als je jouw rechten uit wil oefenen, dan kun je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via www.supportersclub-vvnoordwijk.nl/contact

Klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via www.supportersclub-vvnoordwijk.nl/contact. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je echter vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Supportersclub vv Noordwijk, Fluitekruid 12, 2201 SM te Noordwijk. Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy- en cookieverklaring kun je altijd contact opnemen via www.supportersclub-vvnoordwijk.nl/contact

Website en apps van derden

Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites of apps van derden die via deze website en onze app via links kunnen worden bezocht.

Wijziging privacy- en cookieverklaring

Supportersclub vv Noordwijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Augustus 2023, met revisie in december 2023